Sharing Tsampa, Mu Gompa, Tsum Valley

Part of Pasang
Tsum Valley, Nepal
Smugmug Nepal NomadsClinic2013 hands Pasang food Jigme TsumValley bowls 20131005 Tsampa
Mu Gompa Tsum Valley, Nepal