KTM SkatePark Gate

Part of Nepal-Kathmandu
Nepal

Kathmandu