Woman Weaving In the Shade Below Her Home

Part of Interwoven
Nepal
NomadsClinic2013 women weaving chubas NubriValley Namrung Nepal
Namrung, Nubri