Carroll with Pasang and Tsering Dolma

Part of 2013 Nomads Clinic Gorkha
Go, Nepal
katas Pasang Carroll weaving chubas TseringDolma 20131007 Nepal NomadsClinic2013
Go, Nepal